Corrie THE FRAUDSTER Pieterse


Ontmoet hierdie CON man. Cornelius (Corrie) Johannes Pieterse ID number 5 1 0 7 1 3 5 1 2 6 0 8 2 Cell nommer: 0 7 6 5 1 1 9 1 5 1.

Hoe se die gesegde, Jys nooit te OUD om te leer nie, wel hierdie timer Corrie Pieterse kan ons JEUG van vandag n ding of twee wys van LIEG en veral BEDRIEG.

Hierdie man is 68 jaar oud binne 2 dae, maar gaan tekere soos `n 25 jarige man. Hy laat nou nie dat ouderdom vir hom agter hou nie. Op sy ouderdom sit hy met n kriminele rekord wat enige jan rap en skraap se rekord kleinskool laat lyk. Hy het selfs huidiglik hangende sake by die kommersieele tak van SAPS.

Hoerdie man het naam gemaak vir homself in BEDROG en eks seker sy familie kan n boek skryf oor hom, net een probleem sy familie wil fokol met hom te doen het.

Ja sys eie kinders Melanie en Barend het hom afgeskryf, want hyt selfs vir hulle ook ingedoen.

Ek vra groot asseblief as jy of enige iemand wat jy ken enige dealings aangehad het of miskien nou besig is met dealings, wees baie versigtig waarmee jy jouself inlaat. Jy`s in vir a groot shocker.

Report ID: 34695
Crime Category: Fraud
Province: Gauteng
City/Town: PRETORIA
Suburb: Pretoria
Address: Garsfontein
Crime Date/Time: 29 Mar 2017, 22:03 PM
Reported By: ranianadia
Reported Date: 10 Jul 2019, 22:07 PM
Related Link:

Start the conversation

Popular categories